Reference:

Gl. Kongevej 25

Denne ældre ejendom som er beliggende over for Sortdamssøen gennemgik i 2017 – 2018 en større facaderenovering.

Ejendommen var gennem flere år blevet malet med mange lag af forskellige typer blå maling.

Inden Murersvendes Aktieselskab kunne påbegynde renoveringen af facaden måtte den gamle maling af – og det viste sig, at der skulle 4 gange kemiafrensning til – før malingen var væk.

Efterfølgende blev facaden repareret og spartlet inden den blev malet påny.

Der blev ligeledes udskiftet en del vinduer og portloftet blev facadeisoleret og til sidste blev der etableret omfangsdræn mod gaden.

Ejendommen blev 2018 indstillet til “Årets Renoveringspris”.

Bygherre: E/F Gl. Kongevej 25

Rådgiver: Erik Møller Arkitekter A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: Medio 2017 til primo 2018

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Jon Buch

Adm. direktør
Mobil: 27 88 27 88
E-mail: jbu@masas.dk