Reference:

Frederikssundsvej 96C-D

Efter en omfattende brandskade på flere bygninger var en totalrenovering nødvendig for igen at gøre lejlighederne i AB Frederikssundsvej 96C-D beboelige.

Branden var opstået i et affaldsskur i gården og havde herfra spredt sig igennem bagtrappen, der ligesom tagrummet var helt udbrændt. Også store dele af lejlighederne havde omfattende skader efter branden, varmen og vandet fra slukningsarbejdet, og der var derfor udover retablering også behov for  gennemgribende nedhugning, sodafrensning og genetablering.

Opgaven omfattede både udvendig og indvendig renovering og retablering.

Udvendige opgaver

 • Renovering af facaden til både Frederikssundsvej og gården
 • Tagkonstruktion
 • Nyt skiffertag
 • Etablering af ventilationsanlæg
 • Etablering af brandkarme

Indvendige opgaver

 • Nedhugning af skadet puds
 • Nye brandsikre etageadskillere
 • Nye gulve, vinduer og lofter
 • Nye køkkener
 • Nye badeværelser
 • El og VVS installation
 • Ventilation
 • Nye depotrum i tagetagen
 • Opsætning af brandtrappe

Bygherre: AB Frederikssundsvej 96C-D

Rådgiver: Trio Arkitekter ApS

Entreprisesum: 11,3 mio. DKK

Entrepriseform: Funktionsudbud

Udførelsesperiode: 2019 – 2020

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Jon Buch

Adm. direktør
Mobil: 27 88 27 88
E-mail: jbu@masas.dk