Reference:

Carl Bernhards Vej

Murersvendenes Aktieselskab har udført en omfattende facade- og tagrenovering for andelsboligforeningen A/B Carl Bernhards Vej 5-7 med Erik Arkitekter som rådgiver.

Facaderenovering:

  • Byggepladsetablering
  • Afrensning af facade mod gade
  • Reparationer af murvæk
  • Pudsreparationer af udsmykning omkring karnapper
  • Udskiftning af vinduer
  • Maling af facade

Tagrenovering:

  • Udskiftning af manzardtag mod gaden
  • Udskiftning af kviste
  • Udskiftning af tagrender

Bygningen var naturligvis beboet under arbejdet og Murersvendenes Aktieselskab var derfor behjælpelig med kommunikation og arbejdede under hensyntagen til beboerne.

Carl Bernhards Vej er en smal gade placeret centralt på Frederiksberg, og de trange adgangsforhold stillede krav til planlægning og logistik, særligt for udskiftningen af manzardtag mod gaden.

Bygherre: A/B Carls Bernhards Vej 5-7

Rådgiver: Erik Arkitekter A/S

Entrepriseform: Hovedentreprise

Udførelsesperiode: August – december 2018

Kompetencer:

For mere information

Kontakt

Jon Buch

Adm. direktør
Mobil: 27 88 27 88
E-mail: jbu@masas.dk